Giải thể địa điểm kinh doanh tại Bình Định

Rate this post

Giải thể địa điểm kinh doanh tại Bình Định

Bạn đang muốn tìm 1 đơn vị có thể làm thủ tục chấm dứt địa điểm kinh doanh hoặc Giải thể địa điểm kinh doanh tại Bình Định nhưng lại không am hiểu các thủ tục hoặc không có người làm tại địa điểm đó.

Thủ tục giải thể địa điểm kinh doanh ở Bình Định
Thủ tục giải thể địa điểm kinh doanh ở Bình Định

Địa điểm kinh doanh là gì ?

Theo quy định tại khoản 3 Điều 45 Luật doanh nghiệp 2014, địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành kinh doanh các hoạt động kinh doanh cụ thể. Kinh doanh ở đây là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình từ đầu tư, sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng các dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích lợi nhuận.

Do vậy, một khi doanh nghiệp muốn thực hiện hoạt động kinh doanh ngoài địa chỉ đặt trụ sở chính thì doanh nghiệp phải thành lập địa điểm kinh doanh. Tuy nhiên, vì nhiều lý do mà doanh nghiệp phải thực hiện việc giải thể địa điểm kinh doanh.

Thủ tục quan trọng trước khi giải thể địa điểm kinh doanh

Thủ tục đóng mã số thuế địa điểm kinh doanh

Đối với thủ tục này, doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ gồm thông báo giải thể, biên bản họp giải thể, quyết định giải thể của Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị/Chủ doanh nghiệp về việc giải thể địa điểm kinh doanh.

Ngoài ra, người đại diện theo pháp luật của công ty và giám đốc địa điểm kinh doanh bị giải thể phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và tính chính xác của hồ sơ giải thể địa điểm kinh doanh. Công ty có địa điểm kinh doanh bị giải thể phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ theo quy định pháp luật.

Nộp hồ sơ chất dứt địa điểm kinh doanh

Doanh nghiệp giải thể địa điểm kinh doanh thực hiện một trong hai phương thức là trực tiếp và trực tuyến / online.

Đối với nộp hồ sơ giải thể trực tiếp: Doanh nghiệp cần nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố nơi chi nhánh đặt trụ sở chính.

Đối với nộp hồ sơ giải thể qua mạng / online / trực tuyến: Doanh nghiệp sẽ tiến hành nộp hồ sơ chấm dứt địa điểm kinh doanh online tại Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia tại website https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/

Thời gian giải quyết thủ tục giải thể địa điểm kinh doanh

Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các hồ sơ về việc giải thể địa điểm kinh doanh, cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan quản lý đầu tư sẽ tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ giải thể địa điểm kinh doanh.

Tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí, gửi ngay hồ sơ đến hộp thư: dvgiaminh@gmail.com

Hoặc nhấc máy lên, Gọi ngay cho chúng tôi: 0939 456 569 - 0936 146 055 (zalo).

Nếu hồ sơ hợp lệ thì cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo giải thể địa điểm kinh doanh và xóa dữ liệu của địa điểm hoạt động kinh doanh trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia tại website https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/

Hồ sơ giải thể địa điểm kinh doanh hợp lệ và không hợp lệ

Trường hợp hồ sơ chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh hợp lệ: Phòng đăng ký kinh doanh sẽ thông báo chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh đó.

Trường hợp hồ sơ giải thể địa điểm kinh doanh không hợp lệ: Phòng đăng ký kinh doanh sẽ thông báo yêu cầu doanh nghiệp sửa đổi hồ sơ giải thể, bổ sung thông tin hồ sơ giải thể và tiến hành nộp lại theo đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, để rút ngắn thời hạn và đảm bảo việc tuân thủ đúng pháp luật, doanh nghiệp khi có nhu cầu giải thể địa điểm kinh doanh có thể liên hệ đến Luật Gia Minh để được giải quyết nhanh chóng.

Điều kiện giải thể địa điểm kinh doanh

Theo quy định tại Điều 213 Luật Doanh nghiệp năm 2020, điều kiện để giải thể địa điểm kinh doanh công ty như sau:

 • Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp được chấm dứt hoạt động theo quyết định của chính doanh nghiệp đó hoặc theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện , địa điểm kinh doanh bị chấm dứt hoạt động liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Để tiến hành giải thể địa điểm kinh doanh công ty cùng tỉnh hoặc khác tỉnh công ty mẹ, thủ tục giải thể địa điểm kinh doanh công ty cổ phần, giải thể địa điểm kinh doanh công ty TNHH một thành viên (MTV), thủ tục giải thể địa điểm kinh doanh công ty TNHH 2 thành viên (HTV), giải thể địa điểm kinh doanh công ty hợp doanh, giải thể địa điểm kinh doanh doanh nghiệp tư nhân một cách chính xác nhất. Mời Quý doanh nghiệp tham khảo quy trình và các bước thực hiện như sau.

Hồ sơ Giải thể địa điểm kinh doanh tại Bình Định

Sau khi thực hiện các thủ tục về mã số thuế việc tiếp theo doanh nghiệp cần làm là chuẩn bị 1 bộ hồ sơ như sau:

 • Thông báo giải thể văn phòng đại diện ( phụ lục II – 19)
 • Quyết định của chủ sở hữu / Hội đồng quản trị / hội đồng thành viên về đóng cửa VPĐD
 • Bản gốc giấy chứng nhận văn phòng đại diện
 • Thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Một số lưu ý khi đóng địa điểm kinh doanh

Trách nhiệm đối với người lao động: khi muốn giải thể địa điểm kinh doanh, chủ doanh nghiệp trong và ngoài nước cần thông báo trước, hoàn thành nghĩa vụ trả lương, chấm dứt hợp đồng thuê nhà.

Đối với cơ quan thuế: hoàn tất các nghĩa vụ cũng thủ tục thuế

Nếu địa điểm kinh doanh đã dừng hoạt động 1 năm nhưng chủ doanh nghiệp không thông báo cho phòng ĐKKD, cơ quan thuế lúc này đã thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động. Để tránh tình trạng bị thu hồi, doanh nghiệp cần làm thủ tục tạm ngừng kinh doanh.

Trong trường hợp địa điểm văn phòng đại diện không thuộc lãnh thổ Việt Nam, doanh nghiệp cần giải thể theo đúng quy định của quốc gia đó. Sau đó trong vòng 30 ngày phải thông báo giải thể văn phòng đại diện đến phòng ĐKKD nợi đặt trụ sở chính.\

Hiện nay để tiết kiệm thời gian và công sức cho khách hàng Gia Minh chuyên nhận dịch vụ giải thể văn phòng đại diện tận nơi cho khách hàng.

Thủ tục Giải thể địa điểm kinh doanh tại Bình Định

Trình tự thực hiện giải thể địa điểm kinh doanh

Khi chấm dứt hoạt động chi nhánh thì doanh nghiệp gửi hồ sơ giải thể chi nhánh đến phòng đăng ký kinh doanh

Doanh nghiệp nộp đủ hồ sơ đăng ký chấm dứt hoạt động chi nhánh qua mạng điện tử hoặc trực tiếp cho Sở kế hoạch đầu tư

Bước 1: thông qua quyết định giải thể địa điểm kinh doanh

Quyết định giải thể chi nhánh phải có nội dung chủ yếu sau đây:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp
 • Lý do giải thể
 • Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng các khoản nợ của doanh nghiệp, thanh lý hợp đồng không vượt quá 6 tháng.
 • Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động
 • Họ, tên chữ ký của người đại diện pháp luật

Bước 2: tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp

Bước 3: Gửi quyết định giải thể và biên bản họp cho Sở kế hoạch đầu tư

Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày thông qua quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp, đăng ký quyết định giải thể trên cổng thông tin quốc gia.

Lưu ý về thứ tự thanh toán các khoản nợ khi giải thể chi nhánh

 • Các khoản nợ lượng, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động.
 • Nợ thuế
 • Các khoản nợ khác
 • Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp, phần còn lại chia cho các cổ đông.

Bước 4: Cập nhật tình trạng doanh nghiệp

Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể.

Bước 5: làm thủ tục giải thể với cơ quan thuế

Doanh nghiệp gửi công văn giải thể tới cơ quan thuế để xin quyết toán thuế

 • Gửi công văn xin giải thể lên chi cục thuế nơi doanh nghiệp, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp phải gửi hồ sơ đăng ký giải thể đến cơ quan đăng ký giải thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 • Gửi công văn xin quyết toán thuế.
 • Đóng các loại thuế còn nợ
 • Nộp phạt (nếu có)

Sau khi có xác nhận không nợ thuế của chi cục thuế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở thị cơ quan thuế hoặc cục thuế ra quyết định chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Bước 6: nộp hồ sơ giải thể lên Sở kế hoạch đầu tư

Chi phí Giải thể địa điểm kinh doanh tại Bình Định

Giải thể địa điểm kinh doanh tốn bao nhiêu tiền ở Bình Định
Giải thể địa điểm kinh doanh tốn bao nhiêu tiền ở Bình Định

Trường hợp chấm dứt địa điểm kinh doanh do tạm ngừng quá thời hạn

Đối với trường hợp này, địa điểm kinh doanh sẽ bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh nếu địa điểm kinh doanh ngừng hoạt động 01 năm mà không thông báo với Phòng đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế.

Lúc này, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ thông báo bằng văn bản về hành vi vi phạm của doanh nghiệp và yêu cầu người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến trụ sở của Phòng để giải trình.

Sau 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc thời hạn hẹn trong thông báo mà người được yêu cầu không đến giải trình thì Phòng đăng ký kinh doanh sẽ ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh.

Đây là trường hợp giải thể địa điểm hoạt động kinh doanh bắt buộc do phía công ty không thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Các việc cần làm sau khi thành lập địa điểm kinh doanh

Sau khi thực hiện thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh với Cơ quan đăng ký kinh doanh, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp cần tiến hành một số công việc sau: 

 • Treo biển hiệu tại trụ sở địa điểm kinh doanh.
 • Địa điểm kinh doanh thực hiện kê khai và đóng thuế môn bài là 1.000.000 đồng/năm nếu doanh nghiệp năm thành lập không được miễn thuế môn bài.
 • Kê khai, báo cáo thuế tại cơ quan thuế quản lý của địa điểm kinh doanh nếu phát sinh hoạt động kinh doanh (nếu địa điểm kinh doanh khác tỉnh so với trụ sở chính của doanh nghiệp).

Dịch vụ giải thể địa điểm kinh doanh của Gia Minh

Khi sử dụng dịch vụ giải thể địa điểm kinh doanh tại Gia Minh, quý doanh nghiệp sẽ tối ưu chi phí và tiết kiệm tối đa thời gian đối với các yêu cầu thủ tục pháp lý phức tạp của cơ quan thuế và Phòng đăng ký kinh doanh – Sở KH và ĐT, cụ thể Gia Minh sẽ thay quý doanh nghiệp hoàn thành các công việc dưới đây:

 • Tư vấn miễn phí các quy định pháp lý trước khi thực hiện thủ tục giải thể địa điểm kinh doanh
 • Soạn thông báo chấm dứt địa điểm kinh doanh và tất cả giấy tờ liên quan đến việc giải thể;
 • Thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động ddkd và các nghĩa vụ thuế khác tại cơ quan thuế;
 • Làm thủ tục thông báo công bố giải thể địa điểm kinh doanh doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia;
 • Đại diện công ty nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Sở KH&ĐT;
 • Bàn giao kết quả giải thể địa điểm kinh doanh tận nơi cho khách hàng.

Lưu ý: Tùy vào từng cơ quan thuế và tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế của DDKD mà thời gian có kết quả hoàn thành nghĩa vụ thuế dao động từ 15-25 ngày.

Để thành lập công ty bạn chỉ mất khoảng 03 ngày, nhưng để giải thể một công ty, bạn cần phải bỏ ra rất nhiều thời gian, bởi thủ tục giải thể công ty rất phức tạp, trải qua nhiều bước. Nếu bạn không am hiểu quy trình, thủ tục thì sẽ rất khó khăn. Gia Minh được đánh giá là đơn vị Giải thể địa điểm kinh doanh tại Bình Định uy tín nhất hiện nay trên cả nước; chúng tôi cam kết mang lại dịch vụ uy tín, chất lượng.

DANH SÁCH BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Giá dịch vụ giải thể công ty trọn gói tại Bình Định

Dịch vụ tư vấn giải thể công ty tại Bình Định

Giải thể công ty TNHH một thành viên tại Bình Định

Giải thể công ty TNHH 2 thành viên tại Bình Định

Thủ tục giải thể chi nhánh công ty TNHH 2 thành viên tại Bình Định

Dịch vụ tư vấn giải thể công ty trọn gói tại Bình Định 

Tư vấn giải thể công ty trọn gói tại Bình Định

Dịch vụ để giải thể công ty trọn gói tại Bình Định

Dịch vụ thủ tục giải thể công ty tại Bình Định

Dịch vụ giải thể công ty chuyên nghiệp tại Bình Định

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN GIA MINH

Giải thể địa điểm kinh doanh như thế nào ở Bình Định
Giải thể địa điểm kinh doanh như thế nào ở Bình Định

Hotline: 0932 785 561 – 0868 458 111

Zalo: 0932 890 675

Gmail: dvgiaminh@gmail.com

Website: giayphepgm.com – dailythuegiaminh.com

Địa chỉ: Lô 15 đường Huỳnh Tịnh Của, Phường Nhơn Bình, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định

Bản quyền 2024 thuộc về giayphepgm.com
Gọi điện cho tôi Facebook Messenger Chat Zalo