Giải thể công ty cổ phần tại Quảng Ngãi trọn gói dịch vụ

Rate this post

Khi doanh nghiệp hình thành và phát triển bất cứ doanh nghiệp nào cũng muốn nó trường tồn và phát triển; nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng được như vậy có thành lập thì cũng sẽ có lúc giải thể. Vậy thủ tục Giải thể công ty cổ phần tại Quảng Ngãi trọn gói dịch vụ do Gia Minh trình bày dưới đây nhằm giải thích cho các bạn hiểu rõ quy định pháp luật Việt Nam đối với các doanh nghiệp muốn giải thể. Để hiểu rõ hơn quy định của nhà nước thì bạn đọc hết bài viết dưới đây nhé.

Giải thể công ty cổ phần tại Quảng Ngãi trọn gói
Giải thể công ty cổ phần tại Quảng Ngãi trọn gói

Giải thể công ty là gì?

Giải thể công ty là quá trình kết thúc hoạt động của một công ty hoặc doanh nghiệp. Trong quá trình giải thể, tất cả các hoạt động kinh doanh của công ty sẽ dừng lại và tài sản của công ty sẽ được sử dụng để trả nợ, chi trả các nghĩa vụ và sau đó chia phần còn lại (nếu có) cho các cổ đông hoặc chủ sở hữu theo tỷ lệ quy định trong hợp đồng hoặc điều lệ công ty.

Quy trình giải thể công ty bao gồm nhiều bước pháp lý và tài chính, bao gồm việc thông báo cho cơ quan thuế, thanh toán các nghĩa vụ thuế, thanh toán các nợ phải trả, chia tài sản và sau đó yêu cầu cơ quan quản lý công ty chấp nhận việc giải thể.

Giải thể công ty có thể diễn ra vì nhiều lý do, bao gồm quyết định của các cổ đông, thất bại kinh doanh, không khả quan để tiếp tục hoạt động, hoặc các nguyên nhân khác mà cần chấm dứt sự tồn tại của công ty.

Nguyên nhân dẫn đến giải thể công ty

Có nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến quyết định giải thể công ty. Dưới đây là một số nguyên nhân phổ biến:

Kinh doanh không hiệu quả: Công ty gặp khó khăn trong việc duy trì doanh số bán hàng hoặc không đạt được lợi nhuận mong muốn.

Cần thiết vị vốn: Công ty cần tiền để đầu tư hoặc thanh toán các nợ phải trả, và không có cách nào để thu về đủ tiền mà không giải thể.

Thất bại trong quản lý: Các vấn đề quản lý nội bộ như xung đột giữa các cổ đông, quản lý không hiệu quả, hoặc không thể giải quyết các vấn đề nội bộ.

Thay đổi trong lĩnh vực hoạt động: Công ty không thể thích ứng với các thay đổi trong thị trường hoặc công nghệ mới.

Nợ nhiều:

Nợ nhiều đến mức không thể trả được, và công ty không thể tìm ra cách để tái cấu trúc hoặc chấp nhận các gói hỗ trợ nợ.

Tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí, gửi ngay hồ sơ đến hộp thư: dvgiaminh@gmail.com

Hoặc nhấc máy lên, Gọi ngay cho chúng tôi: 0939 456 569 - 0936 146 055 (zalo).

Yếu tố pháp lý: Công ty vi phạm các quy định pháp lý và không thể giải quyết các vấn đề pháp lý một cách đủ nhanh hoặc hiệu quả.

Không có hợp đồng hoặc dự án mới: Công ty không thể tìm được các dự án hoặc hợp đồng mới để duy trì hoạt động kinh doanh.

Quyết định của cổ đông: Các cổ đông quyết định giải thể do không hài lòng với hiệu suất tài chính hoặc quản lý của công ty.

Môi trường kinh doanh không lợi thế: Các thay đổi về luật lệ, thuế, hoặc chính sách kinh doanh có thể làm cho việc tiếp tục hoạt động trở nên không khả thi.

Khả năng không cạnh tranh: Công ty không thể cạnh tranh được với các đối thủ cạnh tranh trên thị trường.

Lưu ý rằng việc giải thể công ty là một quyết định nghiêm túc và đòi hỏi sự xem xét kỹ lưỡng về các hậu quả pháp lý và tài chính.

Quyền được giải thể công ty cổ phần với những trường hợp sau

Pháp luật đã quy định rất cụ thể về quyền được giải thể công ty cổ phần. Căn cứ vào điều 207 luật doanh nghiệp 2020, thì công ty cổ phần sẽ được giải thể trong trường sau:

Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn.

Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhận, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.

Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định; của luật trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.

Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết khoản nợ;, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định; tại điểm d khoản 1 Điều này cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ doanh nghiệp.

Đọc thêm:

Trình tự thủ tục giải thể công ty cổ phần tại Quảng Ngãi hiện nay.

Bước 1: Thông qua quyết định giải thể cty cổ phần.

Để có thể tiến hành Giải thể công ty cổ phần tại Quảng Ngãi trước hết những doanh nghiệp; cần tổ chức họp cổ đông để thông qua các quyết định giải thể. Theo đó, việc giải thể phải được thông qua bởi chủ sở hữu; đối với công ty TNHH một thành viên, bởi Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Quyết định thể hiện sự nhất trí của cổ đông về những vấn đề liên quan đến lý do giải thể;, thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán những khoản nợ, phương án xử lý nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động và việc thành lập tổ thanh lý tài sản.

Quyết định giải thể doanh nghiệp phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.
 • Lý do giải thể.
 • Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp. thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể.
 • Phương án xử lý và nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động.
 • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Bước 2: Thông báo công khai quyết định giải thể công ty cổ phần.

Sau khi quyết định giải thể được thông qua, doanh nghiệp phải thông báo cho người có quyền và lợi ích liên quan đến hoạt động giải thể doanh nghiệp biết về những quyết định giải thể.

Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến những chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan.

Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ, số nợ, thời hạn, địa điểm và các phương thức thanh toán số nợ đó, cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

Bước 3: Thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ của công ty.

Khoản 2 và Khoản 5 Điều 208 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định về người tổ chức thanh lý tài sản và thứ tự thanh toán nợ. Theo đó, chủ các doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

Những khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự sau:

Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết.

Nợ thuế.

Các khoản nợ khác.

Sau khi đã thanh toán hết những khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp, phần còn lại thuộc về chủ thể doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty.

Bước 4: Nộp hồ sơ giải thể công ty cổ phần tại Quảng Ngãi.

 • Nộp hồ sơ giải thể tới cơ quan Hải quan để xác nhận nghĩa vụ Hải quan.
 • Sau khi có kết quả xác nhận của cơ quan Hải quan, công ty cổ phần nộp hồ sơ giải thể đến cơ quan Thuế để đóng cửa mã số thuế.
 • Sau khi có thông báo đóng cửa mã số thuế nộp hồ sơ giải thể tại cơ quan đăng ký doanh nghiệp.

Căn cứ vào Điều 210 Luật Doanh nghiệp 2020:

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp bao gồm giấy tờ sau đây.
a) Thông báo về giải thể doanh nghiệp.
b) Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có).

Thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần, chủ sở hữu công ty, chủ doanh nghiệp tư nhân, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của hồ sơ giải thể doanh nghiệp.

Đọc thêm:

Trường hợp hồ sơ giải thể không chính xác, giả mạo, người quy định tại khoản 2 Điều này phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết, số thuế chưa nộp, số nợ khác chưa thanh toán và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh trong thời hạn 05 năm kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Bảng giá Giải thể công ty cổ phần tại Quảng Ngãi

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp cổ phần tại Quảng Ngãi
Dịch vụ giải thể doanh nghiệp cổ phần tại Quảng Ngãi

Hồ sơ giải thể bước cuối đối với những công ty cổ phần bao gồm:

Thông báo giải thể công ty (Phụ lục II-24, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT).

 • Danh sách chủ nợ và các khoản nợ đã thanh toán.
 • Biên bản thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ.
 • Báo cáo thanh lý tài sản.
 • Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động chưa được giải quyết của công ty.
 • Thông báo hủy mẫu dấu (đối với trường hợp con dấu công ty không do cơ quan công an quản lý).
 • Giấy ủy quyền.
 • Giấy tờ chứng thực các nhân của người được uỷ quyền.
 • Xác nhận đã hoàn thành thủ tục giải thể tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
Đọc thêm:

Đối với trường hợp con dấu công ty do cơ quan công an quản lý;, sau khi nộp hồ sơ qua cổng thông tin quốc gia về đăng ký DN;, phòng đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo yêu cầu bạn bổ sung giấy xác nhận; đã hủy con dấu của cơ quan công an, công ty nộp nộp thông báo này cùng bộ hồ sơ xin hủy mẫu con dấu tại cơ quan công an. Sau khi hoàn thành thủ tục trả dấu;, công ty bổ sung giấy xác nhận của cơ quan công an và nộp lại hồ sơ cho Phòng Đăng ký kinh doanh.

Giải thể công ty cổ phần tại Quảng Ngãi trọn gói dịch vụ

Dịch vụ làm thủ tục giải thể công ty cổ phần tại Quảng Ngãi Gia Minh.

 • Tiến hành làm hồ sơ thủ tục xác nhận không nợ đọng thuế với cục hải quan (nếu xuất nhập khẩu).
 • Tiến hành đóng tài khoản ngân hàng doanh nghiệp.
 • Tiến hành đăng báo 3 số liên tiếp về việc giải thể.
 • Hoàn thiện hồ sơ và thủ tục với cơ quan thuế: – Soạn hồ sơ xin giải thể – Quyết toán thuế cho doanh nghiệp.
 • Hủy dấu tròn doanh nghiệp.
 • Thông báo hoàn thành thủ tục giải thể, đóng mã số thuế của doanh nghiệp.
 • Thông báo quyết định giải thể của doanh nghiệp.
 • Biên bản họp hội đồng thành viên hoặc hội đồng cổ đông.
 • Bố cáo về thông tin giải thể.
 • Xác nhận đống tài khoản ngân hàng.
 • Biên bản thanh lý tài sản.

Lưu ý khi thực hiện giải thể công ty

Khi thực hiện quy trình giải thể công ty, có một số lưu ý quan trọng mà doanh nghiệp cần xem xét và tuân thủ:

Thủ tục pháp lý: Đảm bảo rằng bạn đã hoàn thành tất cả các thủ tục pháp lý cần thiết để giải thể doanh nghiệp của mình. Điều này bao gồm việc thông báo cho cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh và các cơ quan liên quan.

Thanh toán các nợ đọng: Trước khi giải thể, bạn phải thanh toán tất cả các nợ phải trả, bao gồm nợ thuế, nợ vay ngân hàng, và các nợ khác.

Báo cáo tài chính cuối cùng: Chuẩn bị báo cáo tài chính cuối cùng của công ty để trình cho cơ quan thuế và các cơ quan quản lý khác.

Chấm dứt hợp đồng lao động: Đảm bảo rằng tất cả nhân viên đã được thông báo và các hợp đồng lao động đã được chấm dứt đúng quy định.

Giải quyết tài sản và nợ:

Phải giải quyết tất cả các tài sản và nợ của công ty một cách hợp pháp và công bằng.

Xóa tên khỏi danh sách kinh doanh: Đảm bảo rằng tên của công ty đã được xóa khỏi danh sách kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

Thực hiện theo quy định của pháp luật: Tuân thủ mọi quy định của pháp luật đối với giải thể doanh nghiệp tại quốc gia bạn.

Lưu giữ hồ sơ: Lưu giữ tất cả các hồ sơ liên quan đến quá trình giải thể trong một kho lưu trữ an toàn và dễ dàng truy cứu.

Thực hiện nghiệp vụ cuối cùng: Xác định và thực hiện các nghiệp vụ cuối cùng như việc bán hết hàng tồn kho hoặc chuyển nhượng tài sản còn lại của công ty.

Tư vấn pháp lý: Nếu cần, hãy tìm sự tư vấn từ luật sư hoặc chuyên gia pháp lý để đảm bảo rằng quy trình giải thể được thực hiện đúng pháp luật và không gặp vấn đề trong tương lai.

Nhớ rằng quy trình giải thể công ty có thể phức tạp và đòi hỏi sự chú ý đầy đủ đối với các quy định pháp luật cụ thể của quốc gia bạn.

Thủ tục Giải thể công ty cổ phần tại Quảng Ngãi trọn gói dịch vụ cũng không dễ dàng phải không các bạn. Trong quá trình thực hiện nếu bạn không nắm rõ vấn đề thì hãy liên hệ Gia Minh để chúng tôi hỗ trợ nhé. Chúc các bạn thành công.

Giải thể doanh nghiệp cổ phần tại Quảng Ngãi
Giải thể doanh nghiệp cổ phần tại Quảng Ngãi

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN  

Dịch vụ tư vấn giải thể công ty doanh nghiệp tại Quảng Ngãi 

Dịch vụ tư vấn giải thể doanh nghiệp tại Quảng Ngãi

Thủ tục giải thể công ty ở Quảng Ngãi theo quy định mới 

Tư vấn giải thể địa điểm kinh doanh tại Quảng Ngãi 

Tư vấn giải thể doanh nghiệp trọn gói tại Quảng Ngãi 

Dịch vụ giải thể công ty TNHH MTV tại Quảng Ngãi

Dịch vụ giải thể công ty tại Quãng Ngãi trọn gói uy tín 

Thủ tục giải thể chi nhánh hạch toán phụ thuộc tại Quảng Ngãi

Dịch vụ giải thể công ty cổ phần giá rẻ tại Quảng Ngãi 

Dịch vụ tư vấn giải thể doanh nghiệp trọn gói tại Quảng Ngãi

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói tại Quảng Ngãi

Giải thể công ty tại Quảng Ngãi trọn gói đảm bảo tốt nhất 

Giải thể công ty tại Quảng Ngãi trọn gói đúng luật uy tín 

 

Bản quyền 2024 thuộc về giayphepgm.com
Gọi điện cho tôi Facebook Messenger Chat Zalo