Giải thể chi nhánh tại TPHCM

Rate this post

Giải thể chi nhánh tại TPHCM

Chi nhánh kinh doanh không hiệu quả, làm ăn ngày càng thua lỗ tại TPHCM. Nên bạn muốn Giải thể chi nhánh tại TPHCM.

Giải thể trụ sở chi nhánh uy tín tại TPHCM
Giải thể trụ sở chi nhánh uy tín tại TPHCM

Giải thể chi nhánh là gì?

Khi việc duy trì hoạt động chi nhánh công ty là không cần thiết  hoặc không hiệu quả thì có thể tiến hành thủ tục giải thể chi nhánh công ty.

Giải thể chi nhánh là cách gọi thông thường, tuy nhiên, thuật ngữ luật học là chấm dứt hoạt động chi nhánh.

Căn cứ vào Điều 213 Luật Doanh nghiệp 2020 thì việc chấm dứt hoạt động chi nhánh quy định như sau:

 • Chi nhánh của doanh nghiệp được chấm dứt hoạt động theo quyết định của chính doanh nghiệp đó hoặc theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và người đứng đầu chi nhánh bị chấm dứt hoạt động liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh

Lưu ý về việc thực hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp: Doanh nghiệp có chi nhánh đã chấm dứt hoạt động chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh theo quy định của pháp luật.

Căn cứ chấm dứt hoạt động chi nhánh

Việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh có thể xuất phát từ các căn cứ sau:

 • Doanh nghiệp chủ động muốn chấm dứt hoạt động của chi nhánh;
 • Theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của một doanh nghiệp. Chi nhánh thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của công ty.

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của một doanh nghiệp. Chi nhánh thực toàn bộ hoặc một phần chức năng của công ty.

Điều để giải thể chi nhánh công ty tại TPHCM

– Theo quyết định của doanh nghiệp

– Bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận

Tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí, gửi ngay hồ sơ đến hộp thư: dvgiaminh@gmail.com

Hoặc nhấc máy lên, Gọi ngay cho chúng tôi: 0939 456 569 - 0936 146 055 (zalo).

Hồ sơ giải thể chi nhánh công ty tại TPHCM

– Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh

– Quyết định của doanh nghiệp về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh

– Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán

– Danh sách người lao động

– Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh

– Con dấu chi nhánh

Thủ tục giải thể công ty tại TPHCM

Bước 1: xác nhận không còn nợ thuế tại cơ quan Hải quan

Sau khi chi nhánh doanh nghiệp đăng quyết định giải thể trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp.

Bước 2: Nộp hồ sơ giải thể lên cơ quan quản lý thuế nơi chi nhánh đặt trụ sở.

Công ty cổ phần gửi công văn tới cơ quan thuế gồm:

– Quyết định giải thể chi nhánh

– Công văn chấm dứt hiệu lực mã số thuế

– Giấy phép đăng ký kinh doanh

Sau khi có xác nhận không nợ thuế của cơ quan thuế nơi chi nhánh đặt trụ sở cơ quan thuế ra quyết định chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Bước 3: Công bố giải thể tại phòng đăng ký kinh doanh

Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty phải gửi hồ sơ đăng ký giải thể đến cơ quan đăng ký kinh đoàn cấp tỉnh nơi công ty đặt trụ sở chính.

Giải thể chi nhánh tại TPHCM

Chi phí giải thể công ty tại TPHCM
Chi phí giải thể công ty tại TPHCM

STT

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

(Thông báo hải quan, thủ tục đóng mã số thuế, trả giấy phép, con dấu tại Sở KHĐT)

 

PHÍ DỊCH VỤ (CHƯA VAT)

 

THỜI GIAN /

 

(NGÀY LÀM VIỆC)

 

GIẢI THỂ CÔNG TY VIỆT NAM

 

 

 

Giải thể công ty

4.500.000

30-90

 

Giải thể chi nhánh hạch toán độc lập

4.500.000

30-90

 

Giải thể chi nhánh hạch toán phụ thuộc

3.000.000

20-45

 

Giải thể văn phòng đại diện

3.000.000

20-45

 

Giải thể địa điểm kinh doanh

(Vì ĐĐKD không có MST 13 nên chỉ thực hiện bước giải thể tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi ĐĐKD đặt trụ sở)

 

1.500.000

 

10-20

 

GIẢI THỂ CÔNG TY VỐN NƯỚC NGOÀI

 

 

 

Giải thể công ty vốn nước ngoài

15.000.000

30-90

 

Giải thể văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài

8.000.000

30-60

 

Giải thể Chi nhánh công ty vốn nước ngoài hạch toán độc lập

15.000.000

30-90

 

Giải thể chi nhánh công ty vốn nước ngoài hạch toán phụ thuộc

12.000.000

20-45

 

Giải thể văn phòng đại diện công ty vốn nước ngoài

6.000.000

20-45

 

Giải thể Địa điểm kinh doanh công ty vốn nước ngoài (Vì ĐĐKD không có MST 13 nên chỉ thực hiện bước giải thể tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi ĐĐKD đặt trụ sở)

6.000.000

20-45

Lưu ý: Chi phí trên không bao gồm V.A.T, lệ phí nhà nước, và các chi phí xúc tiến (nếu có). (Bảng giá trên có giá trị trong 15 ngày kể từ ngày nhận báo giá).

Thời gian chấm dứt hoạt động chi nhánh

Đối với chấm dứt hoạt động chi nhánh tại cơ quan thuế

Thời hạn: trong vòng 02 ngày làm việc cơ quan thuế chuyển trạng thái “NNT ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế” trên hệ thống đăng ký thuế.

Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế cơ quan thuế ban hành Thông báo người nộp thuế chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 18/TB-ĐKT ban hành kèm theo Thông tư này gửi cho người nộp thuế.

Chấm dứt hoạt động chi nhánh tại Phòng Đăng ký kinh doanh

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và chuyển tình trạng pháp lý của chi nhánh, trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng chấm dứt hoạt động; đồng thời ra Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh.

Thủ tục, hồ sơ giải thể chi nhánh công ty tại cơ quan thuế

Hồ sơ giải thể chi nhánh nộp Cơ quan thuế

Hồ sơ đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế của chi nhánh gồm có:

 • Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 24/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC.
 • Bản sao Quyết định giải thể chi nhánh của chủ sở hữu/Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị.
 • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh (tùy quận/huyện).
 • Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (nếu không phải người đại diện pháp luật thực hiện).
 • Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội.
 • Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động.
 • Công văn cam kết không có tài sản thanh lý.
 • Công văn cam kết không xin hoàn bất kỳ khoản thuế nộp thừa nào.
 • Công văn xin xác nhận không nợ thuế.

Thủ tục giải thể chi nhánh tại cơ quan thuế

Theo quy định tại Khoản 1 và Điểm b Khoản 3 Điều 14 Thông tư 105/2020/TT-BTC, doanh nghiệp phải gửi công văn xin chấm dứt hiệu lực mã số thuế tới Cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh. 

Thời gian giải quyết hồ sơ: 

 • Trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan thuế ra Thông báo về việc người nộp thuế ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số đồng thời chuyển trạng thái mã số thuế của chi nhánh sang trạng thái “NNT ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế” trên hệ thống ứng dụng đăng ký thuế.
 • Sau khi kiểm tra và xác nhận chi nhánh đã hoàn thành các nghĩa vụ thuế như: nộp đầy đủ tờ khai, báo cáo và không nợ thuế, cơ quan thuế ra Thông báo người nộp thuế chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 18/TB-ĐKT ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC và cấp Giấy xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế cho chi nhánh. 

Thủ tục trả lại con dấu chi nhánh tại cơ quan công an

Đối với những chi nhánh thành lập trước ngày 01/07/2015 và có sử dụng con dấu được cấp bởi Cơ quan công an thì doanh nghiệp phải làm thủ tục trả lại con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu của chi nhánh cho cơ quan công an.

Hồ sơ xin hoàn trả con dấu chi nhánh bao gồm:

 • Văn bản xin hoàn trả con dấu chi nhánh.
 • Quyết định giải thể chi nhánh của chủ sở hữu công ty/Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị.
 • Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu chi nhánh do công an cấp (bản gốc).
 • Con dấu chi nhánh.

Sau khi hoàn thành thủ tục, Cơ quan công an cấp giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu chi nhánh cho doanh nghiệp.

Hồ sơ, thủ tục giải thể chi nhánh công ty tại sở khđt

Hồ sơ giải thể chi nhánh công ty

Hồ sơ giải thể (chấm dứt hoạt động) chi nhánh được quy định tại Điều 72 Nghị định 01/2021/NĐ-CP cụ thể như sau:

 • Thông báo giải thể (chấm dứt hoạt động) chi nhánh theo mẫu tại Phụ lục II-20 ban hành kèm theo thông tư 01/2021/TT-BKHĐT do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký.
 • Quyết định giải thể chi nhánh của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH 1 thành viên.
 • Quyết định và bản sao Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên hoặc công ty hợp danh.
 • Quyết định và bản sao Biên bản họp của Hội đồng quản trị về việc giải thể chi nhánh đối với công ty cổ phần.
 • Thông báo xác nhận trả con dấu chi nhánh (nếu có).
 • Thông báo xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế cho chi nhánh.
 • Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (nếu có).
 • Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của người nộp hồ sơ.

Thủ tục giải thể chi nhánh tại Sở KHĐT

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ thuế, doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ giải thể chi nhánh tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp như hướng dẫn và nộp hồ sơ đăng ký tới Sở Kế hoạch & Đầu tư như sau:

 • Hình thức nộp hồ sơ: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở KHĐT nơi Chi nhánh đặt trụ sở hoặc nộp hồ sơ online trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thông qua tài khoản đăng ký kinh doanh hoặc chữ ký số công cộng.
 • Sau khi tiếp nhận hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc chi nhánh cho Cơ quan thuế. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của Phòng Đăng ký kinh doanh, Cơ quan thuế gửi ý kiến về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của chi nhánh. 
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể chi nhánh, nếu không nhận được ý kiến từ chối của Cơ quan thuế, Phòng Đăng ký kinh doanh ra thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh.

Lưu ý cần biết khi giải thể chi nhánh công ty, doanh nghiệp

 • Doanh nghiệp phải gửi thông báo tới khách hàng, đối tác và các bên liên quan về việc giải thể chi nhánh của doanh nghiệp.
 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện bị chấm dứt hoạt động liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.
 • Doanh nghiệp có chi nhánh đã chấm dứt hoạt động chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh theo quy định của pháp luật.
 • Trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động của chi nhánh mà không thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố nơi đặt trụ sở chi nhánh thì doanh nghiệp sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000đ đến 10.000.000đ theo quy định tại Điều 37 Nghị định 50/2016/NĐ-CP.

Một số câu hỏi thường gặp khi giải thể chi nhánh

Thủ tục giải thể chi nhánh hạch toán độc lập như thế nào?

Quy trình giải thể chi nhánh hạch toán độc lập bao gồm 4 bước sau:

Bước 1. Đăng bố cáo thông tin giải thể chi nhánh trên Cổng thông tin quốc gia.
Bước 2. Xin công văn xác nhận không nợ thuế tại Cơ quan hải quan
Bước 3. Làm thủ tục đóng mã số thuế tại Cơ quan thuế
Bước 4: Trả lại con dấu chi nhánh cho cơ quan Công an
Bước 5: Làm thủ tục giải thể chi nhánh với tại Sở KHĐT.

Hồ sơ giải thể chi nhánh tại Sở KHĐT gồm những gì?

Thành phần hồ sơ gồm có:

Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh, quyết định giải thể chi nhánh của chủ sở hữu công ty/Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị về việc giải thể chi nhánh, bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị về việc giải thể chi nhánh, thông báo xác nhận trả con dấu chi nhánh (nếu có), thông báo xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế cho chi nhánh.

Hồ sơ giải thể chi nhánh nộp cơ quan thuế gồm những gì?

Thành phần hồ sơ gồm có:

 • Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế.
 • Bản sao Quyết định giải thể chi nhánh của chủ sở hữu/Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị.
 • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh (tùy quận/huyện).
 • Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội.
 • Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động.
 • Công văn cam kết không có tài sản thanh lý.
 • Công văn cam kết không xin hoàn bất kỳ khoản thuế nộp thừa nào.
 • Công văn xin xác nhận không nợ thuế của Tổng cục hải quan.

Hồ sơ trả con dấu chi nhánh tại cơ quan công an gồm những gì?

Thành phần hồ sơ gồm có:

 • Văn bản xin hoàn trả con dấu chi nhánh.
 • Quyết định giải thể chi nhánh của chủ sở hữu công ty/Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị.
 • Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu chi nhánh do công an cấp (bản gốc)
 • Con dấu chi nhánh.

Giải thể chi nhánh mà không thông báo có bị phạt không?

Có. Trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động của chi nhánh mà không thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố nơi đặt trụ sở chi nhánh thì doanh nghiệp sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000đ đến 10.000.000đ theo quy định tại Điều 37 Nghị định 50/2016/NĐ-CP.

Đọc đến đây có thể bạn đã nắm rõ thủ tục cũng như hồ sơ giải thể chi nhánh tại TPHCM phải không bạn.

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Thủ tục giải thể công ty ở tphcm chỉ trong 3 tuần

Dịch Vụ Giải Thể Công Ty tại TPHCM – 3.000.000

Dịch vụ giải thể công ty tại TPHCM trọn gói uy tín

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp tại tphcm trọn gói giá rẻ

Thủ tục giải thể công ty ở TPHCM theo quy định mới 

Dịch vụ giải thể công ty cổ phần giá rẻ tại TPHCM

Dịch vụ giải thể công ty cổ phần trọn gói tại TPHCM

Bảng giá trọn gói dịch vụ giải thể công ty tại TPHCM

Tư vấn giải thể doanh nghiệp trọn gói tại TPHCM 

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói tại tphcm 

Dịch vụ giải thể công ty doanh nghiệp tại TPHCM 

Dịch vụ giải thể công ty tại TPHCM uy tín và trọn gói

Thủ tục giải thể công ty tại TPHCM dịch vụ uy tín tốt

Giải thể công ty tại TPHCM dịch vụ giá rẻ trọn gói

Giải thể chi nhánh
Giải thể chi nhánh

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN GIA MINH

Địa chỉ: 3E/16 Phổ Quang, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline: 0932 785 561 – 0868 458 111
Zalo: 085 3388 126

Bản quyền 2024 thuộc về giayphepgm.com
Gọi điện cho tôi Facebook Messenger Chat Zalo