Đầu tư nước ngoài

Dịch vụ xin giấy phép lao động TPHCM

Dịch vụ xin giấy phép lao động TPHCM Dịch vụ xin giấy phép lao động TPHCM và Dịch vụ làm thủ tục xin cấp mới giấy phép lao động do...

Dịch vụ làm thẻ tạm trú tại TPHCM

Dịch vụ làm thẻ tạm trú tại TPHCM Dịch vụ làm thẻ tạm trú tại TPHCM do Gia Minh thực hiện nhanh chóng nhất, uy tín nhất cho khách...

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ TẠM TRÚ – NA6

 Tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú NA6   Mẫu (Form) NA6 Ban hành kèm theo thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05-01-2015 …………………….(1) Trụ sở tại: Điện thoại:...

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ TẠM TRÚ

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ TẠM TRÚ Ảnh – photo 2×3 cm See notes (2) Mẫu (Form)NA8 Ban hành kèm theo thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05-01-2015 TỜ...

0868458111