DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ GIẤY CHỨNG NHẬN AN NINH TRẬT TỰ TẠI HÒA BÌNH

Rate this post

Tình hình an ninh trật tự ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống người dân, do đó nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự quốc gia là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Giữ gìn an ninh trật tự được thực hiện trong các hoạt động kinh doanh. Nếu ngành nghề của bạn có điều kiện về an ninh trật tự, bạn đang có nhu cầu làm giấy phép an ninh trật tự. Hãy tham khảo dịch vụ đăng ký giấy chứng nhận an ninh trật tự tại Hòa Bình của Gia Minh.

Dịch vụ đăng ký giấy chứng nhận an ninh trật tự tại Hòa Bình
Dịch vụ đăng ký giấy chứng nhận an ninh trật tự tại Hòa Bình

Giấy phép an ninh trật tự là gì?

Giấy phép an ninh trật tự hay giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự là điều kiện bắt buộc đối với cơ sở kinh doanh. Khi tiến hành kinh doanh một số ngành nghề có điều kiện, tính chất nhạy cảm, và theo cơ quan Nhà nước có ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội. Giấy phép an ninh trật tự được cơ quan Công an có thẩm quyền cấp cho cơ sở sản xuất kinh doanh các ngành, nghề có rủi ro ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội.

►Đọc thêm: 23 ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự

Điều kiện cần để xin cấp giấy phép an ninh trật tự

Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp phải có đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng.

Cơ sở kinh doanh phải có đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy.

Đã đăng ký kinh doanh.

Điều kiện đủ để xin cấp giấy phép an ninh trật tự

Kinh doanh dịch vụ cầm đồ, dịch vụ đòi nợ

Người chịu trách nhiệm về an ninh trật tự có hộ khẩu thường trú ít nhất 5 năm tại nơi kinh doanh.

Không vi phạm pháp luật trong vòng 5 năm liền kề trước đó.

Kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí, gửi ngay hồ sơ đến hộp thư: dvgiaminh@gmail.com

Hoặc nhấc máy lên, Gọi ngay cho chúng tôi: 0939 456 569 - 0936 146 055 (zalo).

Doanh nghiệp phải có giấy phép kinh doanh;

Người chịu trách nhiệm về an ninh trật tự phải có bằng cao đẳng trở lên.

Đối với các ngành nghề sau, chỉ có doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc Phòng mới được phép kinh doanh

Sản xuất súng bắn sơn, quân trang, quân phục của lực lượng vũ trang;

Kinh doanh thiết bị gây nhiễu, phá sóng thông tin di động;

Sản xuất con dấu có hình quốc huy, hình công an, quân hiệu;

Kinh doanh pháo.

►Đọc thêm: Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Thành phần hồ sơ xin giấy phép an ninh trật tự của cơ quan chức năng

Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự của cơ sở kinh doanh (Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 96/2016/NĐ-CP).

Bản sao hợp lệ một trong các loại văn bản sau đây:

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Giấy phép hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam;
 • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, đơn vị trực thuộc doanh nghiệp;
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;
 • Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;
 • Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; văn bản thành lập hoặc cho phép hoạt động kèm theo văn bản thông báo mã số thuế đối với đơn vị sự nghiệp có thu;

Trường hợp trong các văn bản quy định tại điểm a trên không thể hiện ngành, nghề đầu tư kinh doanh thì cơ sở kinh doanh phải bổ sung tài liệu chứng minh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh mà cơ sở kinh doanh hoạt động và đề nghị ghi trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đã được cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan có thẩm quyền chấp thuận (đối với cơ sở kinh doanh là doanh nghiệp thì cơ quan Công an khai thác tài liệu này trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp).

Bản sao hợp lệ các giấy tờ, tài liệu chứng minh bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với khu vực kinh doanh và kho bảo quản nguyên liệu, hàng hóa, gồm:

 • Văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở kinh doanh thuộc danh mục quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP trong  Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy;
 • Biên bản kiểm tra về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh không thuộc quy định tại điểm a mục 1.3.1.3 trên nhưng thuộc Danh mục quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP;
 • Các cơ sở kinh doanh không phải nộp tài liệu quy định tại các điểm a và b trên, gồm:
  • Kinh doanh dịch vụ bảo vệ; kinh doanh dịch vụ đòi nợ; kinh doanh dịch vụ đặt cược;
  • Sản xuất con dấu; sản xuất cờ hiệu, mua, bán cờ hiệu, đèn, còi phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên;
  • Kinh doanh máy kiểm tra tốc độ phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; kinh doanh thiết bị kiểm tra nồng độ cồn;
  • Kinh doanh các thiết bị gây nhiễu, phá sóng thông tin di động; kinh doanh thiết bị giám sát điện thoại di động GSM và các thiết bị giám sát điện thoại di động khác;
  • Kinh doanh dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ;
 • Đối với các cơ sở kinh doanh không có kho chứa nguyên liệu hoặc sản phẩm theo quy định thì phải có hợp đồng thuê kho đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại các điểm a và b mục 1.3.1.3 trên;
 • Đối với các cơ sở kinh doanh ngành, nghề có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ thì các tài liệu chứng minh đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy là tài liệu của kho chứa, bảo quản vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ.

Bản khai lý lịch (Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này) kèm theo Phiếu lý lịch tư pháp hoặc Bản khai nhân sự (Mẫu số 02b tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này) của người chịu trách nhiệm về an ninh trật tự của cơ sở kinh doanh, cụ thể như sau:

 • Đối với người Việt Nam ở trong nước là người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự phải có Bản khai lý lịch; Phiếu lý lịch tư pháp (trừ những người đang thuộc biên chế của cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội);
 • Bản khai lý lịch của những người quy định tại điểm này nếu đang thuộc biên chế của cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội thì phải có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trực tiếp quản lý (trừ cơ sở kinh doanh). Đối với những người không thuộc đối tượng nêu trên KHÔNG YÊU CẦU phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú;
 • Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài và người nước ngoài phải có Bản khai nhân sự kèm theo bản sao hợp lệ Hộ chiếu, Thẻ thường trú hoặc Thẻ tạm trú hoặc Thị thực còn thời hạn lưu trú tại Việt Nam;
 • Đối với trường hợp một cơ sở kinh doanh có nhiều người đại diện theo pháp luật thì Bản khai lý lịch, Phiếu lý lịch tư pháp hoặc Bản khai nhân sự trong hồ sơ áp dụng đối với người đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

Ngoài các tài liệu quy định nêu trên, hồ sơ đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự phải có thêm tài liệu áp dụng đối với một số cơ sở kinh doanh các ngành, nghề sau đây:

 • Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ có chức năng đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ, phải có giáo trình và chương trình đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ.
 • Đối với các cơ sở kinh doanh ngành, nghề: Sản xuất vật liệu nổ công nghiệp; kinh doanh tiền chất thuốc nổ; kinh doanh ngành, nghề có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để thăm dò, khai thác khoáng sản, dầu khí; kinh doanh súng quân dụng cầm tay hạng nhỏ; kinh doanh casino; kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài; kinh doanh dịch vụ đặt cược, phải có văn bản cho phép hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành.
 • Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ không có vốn đầu tư nước ngoài, phải có bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp chứng minh trình độ học vấn của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.
 • Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ có vốn đầu tư nước ngoài, phải có:
  • Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp chứng minh trình độ học vấn của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự;
  • Tài liệu chứng minh doanh nghiệp nước ngoài đủ điều kiện quy định tại các điểm a và b khoản 4 Điều 11 Nghị định 96/2016/NĐ-CP đã được hợp pháp hóa lãnh sự của cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở quốc gia, vùng lãnh thổ nơi doanh nghiệp nước ngoài đặt trụ sở chính.

Nơi nộp hồ sơ và thời hạn giải quyết

Nơi nộp hồ sơ

Trực tiếp: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Trực tuyến: Nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

Dịch vụ bưu chính:  Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính;

Thời hạn giải quyết

5 Ngày làm việc

Trình tự, thủ tục xin cấp giấy phép an ninh trật tự

Hồ sơ xin cấp giấy phép an ninh trật tự

Đơn xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự (mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 96/2016/NĐ-CP)

Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty hoặc hộ kinh doanh

Bản sao tài liệu chứng minh đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy (Sản xuất kinh doanh chất nổ, pháo hoa sử dụng cho dân dụng; Kinh doanh các sản phẩm liên quan đến gas; Kinh doanh vũ trường; Kinh doanh cho người nước ngoài thuê nhà, mặt bằng từ 7 tầng trở lên). Gồm có: Văn bản nghiệm thu đủ điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy; Biên bản kiểm tra về phòng cháy chữa cháy của cơ quan Cảnh sát.

Bản khai lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú & phiếu lý lịch tư pháp (Mẫu 02).

Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài và người nước ngoài: Bản khai nhân sự kèm theo bản sao hợp lệ Hộ chiếu, Thẻ thường trú. Hoặc Thẻ tạm trú hoặc Thị thực còn thời hạn lưu trú tại Việt Nam.

►Tham khảo: Thủ tục xin cấp giấy phép phòng cháy chữa cháy

Nộp hồ sơ xin giấy ANTT

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, đại diện cơ sở kinh doanh nộp hồ sơ tại:

Nộp trực tiếp cho cơ quan Công an có thẩm quyền;

Nộp qua đường bưu chính;

Nộp qua Cổng thông tin điện tử quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự của Bộ Công an.

Nhận kết quả

Nếu hồ sơ hợp lệ, cơ sở kinh doanh sẽ nhận được giấy phép an ninh trật tự. Trong vòng 5 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ.

Trường hợp từ chối cấp, trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan Công an phải có văn bản trả lời cơ sở kinh doanh và nêu rõ lý do.

Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Dịch vụ cầm đồ

Công an Quận, Huyện, Thị Xã, Thành Phố thuộc Tỉnh.

Dịch vụ bảo vệ

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Tỉnh, Thành Phố.

Sản xuất con dấu

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Tỉnh, Thành Phố.

Lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Lệ phí cấp mới: 300.000 VNĐ.

Thời hạn của giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự

Giấy chứng nhận đủ điều kiện ANTT không quy định thời hạn.

Chi phí dịch vụ đăng ký giấy chứng nhận an ninh trật tự tại Hòa Bình của Gia Minh

Chi phí dịch vụ đăng ký giấy phép an ninh trật tự tại Hòa Bình
Chi phí dịch vụ đăng ký giấy phép an ninh trật tự tại Hòa Bình

Một số lưu ý cần biết về giấy phép an ninh trật tự

Đối với việc người được ủy quyền đứng tên trên giấy phép an ninh trật tự:

Người đại diện theo pháp luật, người quản lý cơ sở kinh doanh, chủ cơ sở kinh doanh không cư trú thường xuyên ở Việt Nam thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một người khác đủ điều kiện đứng tên trên giấy phép an ninh trật tự;

Người ủy quyền và người được ủy quyền đều phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quy định về an ninh trật tự.

Trường hợp xử phạt khi không có giấy phép an ninh trật tự

Trường hợp hoạt động kinh doanh những ngành nghề có điều kiện về an ninh trật tự nhưng chưa có giấy phép hoặc để xảy ra vi phạm về an ninh trật tự sẽ bị xử phạt theo quy định tại Khoản 4, Khoản 6 Điều 12 Nghị định 144/2021/NĐ-CP:

Tùy theo từng trường hợp, chủ cơ sở kinh doanh có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng;

Ngoài ra còn có thể bị phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động cơ sở kinh doanh từ 6 đến 9 tháng.

Một số câu hỏi về thủ tục xin giấy phép an ninh trật tự

Tôi rất vui lòng giúp bạn với các câu hỏi liên quan đến thủ tục xin giấy phép an ninh trật tự. Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp và các thông tin liên quan:

Giấy phép an ninh trật tự là gì?

Giấy phép an ninh trật tự là một loại giấy phép được cấp bởi cơ quan chức năng trong một quốc gia để kiểm soát và duy trì trật tự công cộng, bảo vệ an ninh và đảm bảo an toàn cho các sự kiện, cuộc họp, diễn đàn, hoặc hoạt động công cộng.

Giấy phép an ninh trật tự có thể yêu cầu cho các hoạt động có quy mô lớn, có tiềm năng ảnh hưởng đến trật tự công cộng và an ninh. Nó được cấp cho tổ chức, cá nhân hoặc nhóm tổ chức sự kiện để đảm bảo rằng hoạt động đó diễn ra một cách an toàn, không gây mất trật tự công cộng, và tuân thủ các quy định và biện pháp an ninh được đề ra.

Giấy phép an ninh trật tự thường đưa ra các yêu cầu và ràng buộc về tổ chức và quản lý sự kiện, bao gồm việc xác định địa điểm, thời gian, số lượng người tham gia, biện pháp bảo vệ, và các quy định khác liên quan đến trật tự và an ninh.

Mục đích chính của giấy phép an ninh trật tự là đảm bảo an toàn và trật tự công cộng, bảo vệ quyền và lợi ích của người tham gia sự kiện, và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động công cộng trong một môi trường an toàn và an ninh.

Ai cần phải xin giấy phép an ninh trật tự?

Các tổ chức hoặc cá nhân có nhu cầu tổ chức các hoạt động có quy mô lớn, có tiềm năng ảnh hưởng đến trật tự công cộng và an ninh cần phải xin giấy phép an ninh trật tự. Dưới đây là một số ví dụ về các đối tượng cần xin giấy phép an ninh trật tự:

Tổ chức sự kiện công cộng lớn: Bao gồm các sự kiện như hội chợ, triển lãm, concert, buổi diễn nghệ thuật, cuộc thi thể thao, cuộc diễu hành, lễ hội, v.v. khi có dự kiến sự tham gia đông đảo, tạo ra tác động lớn tới giao thông, dòng người và trật tự công cộng.

Cuộc họp, diễn đàn, tọa đàm: Đối với những cuộc họp, diễn đàn, tọa đàm có sự tham gia của nhiều người và có thể tạo ra tranh chấp, xung đột hoặc ảnh hưởng tới trật tự công cộng.

Hoạt động biểu tình, biểu tình công cộng: Khi tổ chức biểu tình, cuộc biểu tình công cộng có quy mô lớn, đòi hỏi sự quản lý trật tự và an ninh.

Tổ chức quảng cáo, trưng bày, quảng bá: Khi có nhu cầu tổ chức các hoạt động quảng cáo, trưng bày lớn, có tác động tới trật tự và an ninh công cộng.

Các hoạt động đặc biệt: Những hoạt động đặc biệt khác có thể yêu cầu giấy phép an ninh trật tự, bao gồm lễ tang lớn, diễu hành quan trọng, sự kiện chính trị quan trọng, v.v.

Vui lòng lưu ý rằng việc xin giấy phép an ninh trật tự cụ thể và quy định liên quan đến việc cấp giấy phép có thể khác nhau tùy theo quy định của từng cơ quan chức năng và địa phương.

Thủ tục xin giấy phép an ninh trật tự như thế nào?

Thủ tục xin giấy phép an ninh trật tự có thể khác nhau tùy theo quốc gia và vùng lãnh thổ. Tuy nhiên, thông thường, bạn cần liên hệ với cơ quan chức năng địa phương hoặc cơ quan quản lý sự kiện để biết thêm thông tin chi tiết về quy trình xin giấy phép. Bạn sẽ cần điền đơn xin giấy phép, cung cấp thông tin về hoạt động, thời gian, địa điểm, số lượng người tham gia và các biện pháp an ninh dự kiến.

Thời gian xin giấy phép an ninh trật tự mất bao lâu?

Thời gian xin giấy phép an ninh trật tự có thể khác nhau tùy thuộc vào quốc gia và quy mô của sự kiện. Thông thường, quá trình xin giấy phép có thể mất vài tuần để được xem xét và phê duyệt. Do đó, nên đệ trình đơn xin giấy phép trong thời gian đủ sớm trước ngày tổ chức sự kiện.

Có mất phí khi xin giấy phép an ninh trật tự không?

Có thể có một khoản phí xử lý cho việc xin giấy phép an ninh trật tự. Tuy nhiên, mức phí và quy định về việc thu phí có thể khác nhau tùy thuộc vào quốc gia và quy định cụ thể của cơ quan chức năng địa phương.

Vui lòng lưu ý rằng các câu trả lời trên chỉ cung cấp thông tin chung về thủ tục xin giấy phép an ninh trật tự và có thể khác nhau tùy theo quốc gia và vùng lãnh thổ. Để biết thông tin chi tiết và chính xác hơn, bạn nên liên hệ với cơ quan chức năng địa phương hoặc cơ quan quản lý sự kiện tại quốc gia của bạn.

Thủ tục làm giấy chứng nhận an ninh trật tự khá phức tạp. Nếu Quý khách có nhu cầu thực hiện dịch vụ đăng ký giấy chứng nhận an ninh trật tự tại Hòa Bình. Hãy liên hệ vào hotline: 0868 458 111 của chúng tôi để được tư vẫn hỗ trợ.

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Dịch vụ xin giấy phép an ninh trật tự tại Hòa Bình

Dịch vụ xin giấy phép an ninh trật tự nhanh gọn tại Hòa Bình

Dịch vụ xin giấy phép an ninh trật tự nhanh nhất tại Hòa Bình

Thủ tục xin cấp giấy phép an ninh trật tự tại Hòa Bình

Xin giấy chứng nhận an ninh trật tự khách sạn Hòa Bình

Dịch vụ xin giấy phép an ninh trật tự cho khách sạn tại Hòa Bình

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN GIA MINH

Thủ tục đăng ký giấy phép an ninh trật tự tại Hòa Bình
Thủ tục đăng ký giấy phép an ninh trật tự tại Hòa Bình

Hotline: 0939 45 65 69 – 0868 458 111

Zalo: 085 3388 126

Gmail: dvgiaminh@gmail.com

Website: giayphepgm.com – dailythuegiaminh.com

Địa chỉ: Căn PG1, 02A dự án Vincom Hoà Bình, tổ 9, Phường Đồng Tiến, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình

Bản quyền 2024 thuộc về giayphepgm.com
Gọi điện cho tôi Facebook Messenger Chat Zalo